lördag 18 juli 2015

En ”nära statistikhändelse”

Av Marcus Thuresson, ordförande FMS 
Vårmötet med efterföljande årsmöte hölls i år på Karolinska Institutet, och Per Brobergs tankar om vårmötet finns härintill.

Förra året lades en del krut på medlemsfrågan, och med tanke på att vi tyvärr ser att medlemsantalet i FMS minskar år för år så finns det definitivt skäl att fortsätta jobba med den frågan. En första uppmaning till alla som läser detta är att komma ihåg att betala medlemsavgiften (50:- är en struntsumma i sammanhanget) om du redan är medlem, och om du inte är medlem att kontakta fmsstyrelse@gmail.com och genast ansöka om medlemskap. Jag tänkte jag skulle dela med mig av en ”nära statistikhändelse” från verkliga livet. En av mina söner var i början av mars med i Schackfyran, en tävling mellan fjärdeklassare från hela Sverige. Att schack legat i framkant när det gäller att rangordna spelare hade jag sedan tidigare koll på men att de skulle kunna göra det i detta format var för mig väldigt imponerande. I Uppsala där denna deltävling ägde rum var det ca 700 deltagare. Varje match spelades i maximalt 20 minuter. Efter 20 minuter samlades alla resultat in och baserat på hur det gick i matchen (och tidigare matcher) matchades man mot en jämbördig motståndare. Det matchningssystem som används heter för övrigt Monrad om någon är intresserad av detaljer kring detta förfarande. Efter avslutad omgång lyckades man samla in, läsa in resultaten, göra ny matchning samt skriva ut och lägga ut de nya matcherna på ca 20 minuter. Jag tror det finns många tävlingar som har mycket att lära av detta.

Den stora snackisen inom biostatistikområdet under våren var definitivt beslutet av Basic and Applied Social Psychology att förbjuda såväl p-värden som konfidensintervall för artiklar som publicerades i tidskriften. Detta debatterades flitigt av stora institutioner som Royal Statistical Society och American Statistical Association och fick väldigt stor medial uppmärksamhet i den statistiska världen. Om vi bortser från det symboliska värdet kan man fundera på hur stor betydelse det kan komma att ha för oss statistiker. Enligt Wikipedia fanns det år 2013 totalt 11 427 tidskrifter inkluderade i Journal Citation Reports. Sett i det perspektivet känns det som man kan fokusera på att det trots allt är 11 426 (99,99 %) tidskrifter som fortfarande accepterar p-värden och konfidensintervall och inte fokusera allt för mycket på en avvikande observation.

Marcus Thuresson