torsdag 16 juli 2015

Kvalitet i webbpanelundersökningar

Av Per Gösta Anderson, ordförande Surveyföreningen
Diskussionen om bortfall i urvalsundersökningar går vidare. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (se inlägg) har under det här året ägnat betydande utrymme åt artiklar och debattinlägg i frågan och i föreliggande nummer av Qvintensen får vi fler synpunkter. På årsmötet i mars framkom önskemål om att vi även från Surveyföreningens sida i ett seminarium eller i en workshop borde ta upp problematiken kring bortfall och kanske kan vi redan till hösten tillgodose detta.
Årsmötet bjöd på intressanta föredrag med tillhörande diskussioner av en kunnig och engagerad publik.
Anders Eklund presenterade justerade jämförelsemått för möjlig tillämpning i organisationers verksamhetsutveckling. Dan Hedlin följde upp med ”irrläriga” synpunkter kring sannolikhetsbaserade urval och därefter presenterade Edgar Bueno sitt vinnande bidrag i den årliga pristävlingen för bästa uppsats inom surveyområdet. Edgar har föreslagit en ny urvalsmetod med tillhörande estimator.

Åke Wissing avslutade sedan med årets Tore Dalenius-föredrag. Åke spekulerade bland annat kring hur Tore skulle ha resonerat angående webbpanelundersökningars användbarhet och kvalitet.

Åke Wissing var också primus motor för Surveyföreningens första seminarium för i år: ”Kvalitet i webbpanelundersökningar”. Evenemanget lockade ett 80-tal deltagare och inleddes av Gösta Forsman som kort presenterade bakgrunden till rapporten betitlad som seminariet. Åke presenterade sedan de föreslagna beskrivningsmåtten med referensvärden från några undersökningar som utförts av olika undersökningsföretag. Därefter vidtog föredrag av representanter både från beställare (köpare) av undersökningar och undersökare (säljare). Konferencieren Arne Modig fick avslutningsvis agera moderator i en panel-(vad annars?!) diskussion. Det framkom av presentationerna och avslutningsdebatten att det finns ett behov av att träffas för diskussion av policy- och kvalitetsfrågor. Seminariet har följts upp av en enkätundersökning bland deltagarna (med glädjande litet bortfall!) och denna ska nu analyseras för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp det lyckade seminariet med nya evenemang. Föreningens medlemmar uppmuntras förstås också att komma med förslag till Surveyföreningens utåtriktade verksamhet.

Per Gösta Andersson