lördag 18 juli 2015

Nya i FMS styrelse

På årsmötet valdes till FMS styrelse 2015 Marcus Thuresson som ordförande (omval), Annica Dominicus som kassör (nyval), Caroline Weibull som sekreterare (omval), Aldana Rosso som arkiv- och hemsideansvarig (nyval), Anna Lindgren som FMS representant i Statistikfrämjandets styrelse (nyval) samt Nasser Nuru Mahmud och Anna Berglind som ledamöter (omval). Som representanter till EFSPI, European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry, valdes Magnus Kjaer och Mattis Gottlow. Till styrelsen finns sedan tidigare även Marie Linder knuten som kontakt med Qvintensen.