onsdag 14 oktober 2015

Big Data – vad är det och hur kan det användas?


Surveyföreningen arrangerar ett halvdagsseminarium om Big Data måndag 30e november 2015 kl 12:30 – 15:45 på Klara Konferens i Stockholm.
Det kommer att bjudas på presentationer som informerar, inspirerar och ifrågasätter Big Data, med talare från bland annat Modern Times Group, Internetstiftelsen i Sverige och Kungliga Tekniska Högskolan.