måndag 11 januari 2016

Nytt från Cramérsällskapet

Cramérsällskapet utlyser årsmöte (inbjudan här) tisdag den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm. 

Motioner till årsmötet skall skickas senast den 15 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se)

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérpriset (info om nominering här) delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. En eller flera talare kommer dessutom att hålla föredrag inom vårkonferensens tema.