lördag 16 januari 2016

Nytt från Surveyföreningen

Surveyföreningens har årsmöte tisdagen den 15 mars på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

Motioner till årsmötet skall skickas senast den 15 februari till föreningens sekreterare, Jonas Ortman: sekrsurvey@gmail.com, som även tar emot anmälan till årsmötet senast 26 februari. 

I anslutning till det formella årsmötet kommer sedvanligt att hållas föredrag inom surveyområdet, däribland en presentation av årets uppsatsprisvinnare.
Skicka din nominering till Surveyföreningens ordförande Per Gösta Andersson: per.gosta.andersson@stat.su.se, senast 15 februari.

Dessutom arrangerar Surveyföreningen 
torsdagen den 18 februari ett heldagsseminarium om Kvalitet i webbpaneler och urvalsundersökningar. Förhandsanmälan till Åke Wissing via e-post: ake@wissing.se