tisdag 12 januari 2016

Surveyföreningens Big Data seminarium - presentationer

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm. Drygt 30 deltagare närvarade under dagen. Nu finns presentationer tillgängliga på Surveyföreningens hemsida
http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/151130-workshop-om-big- eller på Google Drive 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8kL1t8n_fICZ3hvdnE2YW5wcXM&usp=sharing