måndag 8 februari 2016

Nya möjligheter med webbpaneler - seminarium 18 februari


Välkommen till ett heldagsseminarium som beskriver hur vår bransch lever och utvecklas, hur vi löser problem, hur vi anpassar oss till nya grundförutsättningar och hur vi lyckas skapa trovärdiga och användbara undersökningar. Seminariet är en uppföljning och fördjupning till det seminarium om kvalitet i webbpanelundersökningar som arrangerades av Surveyföreningen (en del av Svenska statistikfrämjandet) förra året.

Anmäl dig till ake@wissing.se med uppgift om namn, företag, avgiftsgrupp, eventuell kostavvikelse och fakturaadress senast den 12:e februari