fredag 19 februari 2016

Seminarium om "Beslutskvalitet" 15 mars 2016Från Industriell statistik 
De flesta – för att inte säga alla – beslut baseras på någon form av fakta. Det finns många texter om hur man skall fatta bra beslut och statistisk metodik rymmer många möjligheter. I enkla fall kan det gälla beslutet om vilken hypotes som gäller ("skall partiet avvisas eller inte?") medan kapitlen om 'Decision Theory' rymmer mycket mer.

'Vi har beslutat att testa...' är ju först ett beslut att göra någonting och sedan förhoppningsvis ett välgrundat beslut baserat på resultatet.

Seminariet handlar om att involvera statistiskt tänkande och statistisk metodik i beslutsprocessen och lyfta fram möjliga angreppssätt snarare än att gräva djupt i den teoretiska myllan. 

Mer info här och här