onsdag 16 mars 2016

2016 års Cramérpris

Joseph Nzabanita
Från Cramérsällskapet
2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet inom det bilaterala SIDA-finansierade programmet ”The UR-Sweden Programme for Research, Higher Education and Institutional Advancement” i Rwanda.

Motivering: I sin avhandling ”Bilinear and Trilinear Regression Models with Structured Covariance Matrices” har Joseph Nzabanita visat en hög vetenskaplig kvalitet. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av en mycket välskriven kappa med fyra uppsatser varav tre är publicerade i internationella tidskrifter. Joseph Nzabanita har en djup kunskap inom ämnet statistik och speciellt multivariat statistik, och visar detta på flera sätt genom tekniskt kunnande och välformulerat budskap.