onsdag 16 mars 2016

Nya styrelsen för Cramérsällskapet

 Cramérsällskapet
Från Cramérsällskapet
Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes:

Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval
Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval
Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval
Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval
Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval
Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval
Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) Omval
Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: vakant

Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) Omval
Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet) Nyval
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) Omval