lördag 30 april 2016

FMS: 2016 års stipendium

FMS
Från FMS
Föreningen för medicinsk statistik (FMS) utlyser för år 2016 ett eller flera stipendium på ett sammanlagt belopp om högst 20 000 kr. Stipendiet finansieras primärt av intäkter från företag och institutioner som är partners till föreningen och kan sökas av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål.

Mera info...