fredag 5 oktober 2018

Metodstatistiker till SCB

Statistiska centralbyrån:
Avdelningen för process- och metodutveckling söker metodstatistiker med huvudsaklig placering i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att rätt kompetens avseende metoder, kvalitet, dokumentation och mätteknik finns och utvecklas till stöd för statistikproduktionen och för att driva utveckling och förbättring av våra produktionsprocesser.