söndag 13 juni 2021

Coronaveckan som gått

 

måndag 7 juni 2021

Kritik mot FHM och Tegnell:” Siffrorna helt missvisande”


https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

SvD

Folkhälsomyndighetens sifferunderlag ifrågasätts nu hårt. Smittspridningen i Norrbotten är dubbelt så stor mot vad som framgår av den officiella covid-statistiken, varnar ansvariga läkare i regionen.

Myter i fördelningsdebatten

onsdag 26 maj 2021

Demoskop: Ekot visar okunskap i metodfrågor

lördag 22 maj 2021

Demoskop och Novus i ordstrid om Ekots riktlinjer

Demoskop: ”Ekot fast i gamla metoder om opinionen”

Ekots checklista för enkät & opinion uppdaterad (2013)

Svar från Ekot

fredag 21 maj 2021

Webinar om E value med Arvid Sjölander

Arvid Sjölander, biostatistiker på Avdelningen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet berättar under en timmes tid om det nya ”E-värdet”.

onsdag 19 maj 2021

Därför är smittspridningen högre i Sverige än i andra länder i Europa


DN.SE

Trots att antalet nya fall minskar är smittspridningen fortfarande högre i Sverige än i många andra europeiska länder. DN har pratat med fyra experter om vad skillnaden beror på – och när Sverige når samma nivå.

lördag 15 maj 2021

There have been 7m-13m excess deaths worldwide during the pandemicThe Economist

The rich world suffered relatively badly, but most of the dying has been elsewhere.

Året när ökningen i medellivslängd pausade

SvD

Från år 1900 till i dag har svenskarnas medellivslängd ökat med hela 30 år. Ökningen har skett i en ganska jämn takt från andra halvan av 1800-talet – med betydande hack under vissa tider, som spanska sjukan 1919–1920 och coronapandemin 2020.

Läs mer....

fredag 14 maj 2021

COVID-19 situation in Europe

lördag 8 maj 2021

Äntligen visar regeringen upp relevant statistik

DI LEDARE

Pandemin har prövat Sverige. Sjukvården har varit och är pressad. Slaget mot ekonomin har varit stenhårt i stora branscher. Många har blivit så sjuka att de behövt sjukhusvård, en hel del på intensiven. Det har kostat människoliv, gett förluster, lett till sorg.

fredag 7 maj 2021

måndag 3 maj 2021

Peter Malmqvist om börsen och kvartalsrapporterna

Peter Malmqvist om börsen och kvartalsrapporterna

Ekonomins omsvängning under de senaste tre kvartalen är något som ingen av oss varit med om tidigare. Det säger börsveteranen Peter Malmqvist i måndagens börsmorgon. Han underbygger sin analys med rykande färsk data från rapportsäsongen. Dessutom pratar han om:

* Varför vi är inne i en ”hyperekonomi” – som inte kan fortsätta.

* Att halvledarbristen är en naturlig följd av att världens ekonomier stängdes ner under våren 2020.

* Att en normalisering av börsen är oundviklig – med följd att många kommer att förlora ”väldigt mycket pengar”.

Se klippen från Di TV nedan.

Fakta i frågan: Hur ser överdödligheten under pandemin ut?

DN.SE
Sveriges överdödlighet förra året var i huvudsak koncentrerad till personer över 65 år. Det står i kontrast till flera andra europeiska länder som hade hög överdödlighet även i den yngre befolkningen.

Men sett i ett nordiskt perspektiv avviker Sverige tydligt med höga dödssiffror under pandemin.

Hur ser egentligen överdödligheten ut i Sverige jämfört med övriga Europa? Fakta i frågan reder ut, med hjälp av helt nya beräkningar.

fredag 30 april 2021

PISA – Riksrevisionen: Sverige följde inte reglerna i PISA

Expressen

Sverige undantog felaktigt en stor andel elever från PISA 2018, i strid med det officiella regelverket.

Det slår Riksrevisionen fast i sin nya granskningsrapport, som ger Expressens tidigare avslöjanden rätt och samtidigt riktar hård kritik mot både Skolverket och regeringen.

– Det var första gången Skolverket hade hand om PISA och det blev fel, säger revisionsdirektör Sofia Sandgren Massih.

Hittills okända dokument visar samtidigt att tjänstemän på Utbildningsdepartementet larmat internt om felaktigheter i PISA-studien vid minst två tillfällen. Trots det har utbildningsminister Anna Ekström offentligt försvarat resultaten.


Tracking the coronavirus across Europe

GP

Tidningen The Economist har listat de 15 regioner i Europa som har högst smittspridning just nu. Hela 13 av dem ligger i Sverige och plats 15 innehas av Halland.

Av de 15 europeiska regioner som har högst smittspridning av coronaviruset just nu ligger 13 i Sverige. Den föga smickrande förstaplatsen innehas av Västernorrland, med 654 fall per 100 000 invånare förra veckan. Därefter följer Östergötland, Kalmar, Örebro och Kronoberg.
På sjätte plats kommer första regionen utanför Sverige, Ile de France i Frankrike. Den andra icke-svenska regionen på listan är polska Slaskie på plats 14.

Det är tidningen The Economist som sammanställt data från bland annat Eurostat, Oxfords universitet och Johns Hopkins universitet. Som tidningen påpekar kan det vara vanskligt att jämföra siffror länder emellan, bland annat på grund av skillnader i hur många tester som görs.

Läs mer i The Economist .....

tisdag 27 april 2021

OBS!!! Nytt Datum: 20/5 kl. 14-15 - Webinar om E-value

Arvid Sjölander är biostatistiker på Avdelningen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Hans huvudsakliga forskningsområde är kausal inferens och syskon/tvillingstudier.
Han har på senare tid fördjupat sig i det nya "E-värdet" som han under en timme kommer att berätta mer om i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemmar.
Missa inte det!

Webinaret kommer att ske på svenska, med slides på engelska.

Precis som tidigare webinar kommer detta att ske via Zoom. Du anmäler dig nedan.

OBS! Webinaret är flyttat från 6/5 till den 20/5 kl. 14-15.
Avanmäl dig gärna från webinaret om du ej längre har möjlighet att närvara, så att vi vet hur många som förväntas delta. Länk för avanmälan finns i det bekräftelsemail du fick när du anmälde dig.

The E-value
Most epidemiological studies aim to estimate the causal effect of a particular exposure on a particular outcome. Recently, the so-called “E-value” was proposed, as a tool to assess the sensitivity of obtained estimates to unmeasured confounding. The E-value has quickly become very popular, and is today often recommended (or even demanded!) by reviewers. In this presentation we will review the definition of the E-value, and illustrate its application with a real data example. We will also clarify some important methodological points, which have not been addressed in previous literature. Finally, we will discuss potential limitations of the E-value, and review recent criticism of the method.

Anmäl mig!

Svenska Statistikfrämjandet

fredag 23 april 2021

Risken att dö av covid jämfört med Astras vaccin

torsdag 22 april 2021

Hur vaccinen skyddar mot smitta

Emanuel Carlsten

Astras vaccin skyddar bara till 60 procent, Pfizer 95 procent, enligt den data EU:s läkemedelsmyndighet analyserat och som jag tidigare skrivit om. Det är rätt, men det ger inte hela bilden. Ska man förstå olikheterna behöver man också förstå när och hur de olika studierna utförts – och vad procenten egentligen säger.

Det här är del 2 i en kartläggning av hur vi ska förstå de olika vaccinen. I den första delen redovisar jag hur resultaten från de olika godkända vaccinen kan jämföras. I den här delen tittar jag på hur resultaten tagits fram – och vad det egentligen är vi jämför.

Vad betyder vaccinationernas skydd?
När man säger att Pfizer har 95% skydd är det ett relativt tal, inte en siffra på hur skyddad man som individ är mot covid-19. Siffran räknas fram genom en stort test en grupp människor, i Pfizers fall 43 000 personer, delas in i två lag: Hälften får vaccin och hälften placebo.
I Pfizers fall blev resultatet:
Av de med vaccin utvecklade bara 8 personer covid-19.
Bland de utan utvecklade 162 personer covid-19.
Det innebär att de som hade vaccin alltså hade 95 procents mindre sannolikhet att drabbas av symptom för covid-19. Siffran tar inte hänsyn till de olika personernas ålder eller andra biologiska skillnader, utan är ett snitt för hela gruppen.
Det var alltså i en liknande studie som Astras vaccin bara fick knappa 60 procents skydd.
Men här finns också fler hänsyn att ta.

måndag 19 april 2021

Till minne: Åke Tengblad

DN.SE

Skaparen av de moderna svenska nationalräkenskaperna, statistikchefen Åke Tengblad, Lidingö, har avlidit i en ålder av 91 år. Närmast anhöriga är hustrun, konstnären Mona Ridderstad Tengblad, döttrarna i äktenskapet med Britta, som avled 1982, Bodil och Ann, Monas dotter Lena, samt deras familjer.

Läs mer...

söndag 18 april 2021

Coronaveckan som gått, v15: Fler på IVA än andra vågen/Vaccinkram för alla utom Värmland/Covid på ytor smittar inte

Emanuel Karlsten

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin – ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 15 (12 –18 april, 2021).

13 788 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 167 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är lätt att glömma att det är personer bakom alla siffror, men denna vecka är ett år sedan Adam Alsing avled i covid-19 – vilket gjorde just att siffrorna fick ett ansikte.
Men dödstalen fortsätter alltså att öka och den platå som konstaterades förra veckan har nu övergått i att kurvan över dödstal vänder svagt uppåt. Tegnell menar att han inte tror på en tredje dödsvåg, men vi ser åtminstone tendenser till det redan nu. Tydligast blir det i Adam Altmejds prognos:

lördag 17 april 2021

R-talet tillbaka över 1 – smittspridningen riskerar att bli värre

Expressen - NYHETSDAGEN 16 april 2021

Under sex dagar i påskas noterade Folkhälsomyndigheten ett reproduktionstal, r-tal, under 1 för riket. R-talet är ett mått på hur många personer en smittad person för sjukdomen vidare till. Under 1 – då minskar smittan. Över 1 – då ökar smittan. Och i Folkhälsomyndighetens nya rapport hamnar r-talet åter över 1.

– Det är väldigt olyckligt att R-talet tycks ligga strax över 1, eftersom vi redan har en tuff belastning på vården, säger Tom Britton professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

Läs mer:
Riket: Skattning av det momentana reproduktionstalet 14 april 2021
Regioner: Skattning av det momentana reproduktionstalet 14 april 2021

onsdag 14 april 2021

Sweden has highest new Covid cases per person in Europe

The Guardian

Sweden has reported Europe’s highest number of new coronavirus infections per head over the past week and has more patients in intensive care than at any time since the pandemic’s first wave.

söndag 11 april 2021

Överdödligheten under pandemiåret 2020 i Sverige och övriga Europa.

SVT Agenda

Sveriges överdödlighet under pandemiåret 2020 jämfört med andra europeiska länder - spelar det någon roll vilken corona-strategi länderna valde? Analys av Karin Modig, docent i epidemiologi, Karolinska institutet, och Jan Albert, professor i smittskydd.

Till programmet...  
 

söndag 4 april 2021

Brittisk statistik visar att 17 länder i Europa drabbats hårdare av covid-19 än Sverige

SvD

Efter den andra vågen fick ett flertal europeiska länder högre dödstal till följd av pandemin än Sverige. Det visar färsk brittisk statistik som bekräftar bilden av att Sverige kom förhållandevis lindrigt undan förra året.

onsdag 31 mars 2021

Flyttning mellan landsändar

Statisticon - Befolkningsprognoser

– ett expanderande Storstockholm?

För några år sedan presenterades en offentlig utredning med ett förslag om sammanläggning av befintliga 21 län till sex större regioner. Vi skrev då ett inlägg om en tänkbar befolkningsutveckling i dessa regioner. Vi har fortfarande 21 län i Sverige, men frågan om en ny regionindelning brukar då och då vara föremål för nya utredningar. Denna gång kanske föranlett av den pågående pandemin och en vilja att underlätta samordning och krishantering.

Oavsett frågan om regionindelning, så är sex regioner ett greppbart antal områden för att beskriva inrikes flyttströmmar. Vi inleder med att beskriva hur inrikes nettoflyttströmmar ser ut i respektive storregion, dvs. skillnaden mellan antalet inrikes inflyttade och utflyttade i respektive region. Detta ger en bild av hur befolkningsutvecklingen i olika landsändar påverkas av hur vi väljer att flytta inom Sverige. Därefter granskar vi mer ingående det senaste årets flyttströmmar till och från Storstockholm.