fredag 15 december 2017

Want to be a data scientist? Learn these languages

TechGenix:
Big Data revolutions are not brought on by spreadsheets and databases. It’s real-time analysis that creates pathways to success. Knowing how to use software tools is just a part of the challenge; the crucial part is to understand data across disciplines, communicate its meaning in a useful form, and use statistics that help fine-tune the “number-crunching” to yield an advantage for your company and your career.

Read more...

onsdag 13 december 2017

Stor befolkning inget självändamål

GP:
Ska man prata om att vi måste öka befolkningen, så måste vi acceptera att det är dyrt och en ekonomisk förlustaffär. Vi kan säga att det är moraliskt rätt, men kom inte med påhitt om att vi tjänar på det, skriver gästkolumnist Lars Wilderäng.

Läs mer....

söndag 10 december 2017

Regeringar behöver vara mer än bara bra

Politologerna:
----------------------------------
En regressionsanalys med röstförändringar för våra tio uppmätta regeringsblock som beroende variabel och retrospektiva bedömningar av respektive regerings insatser som oberoende variabel visar på ett starkt samband. Väljares retrospektiva värderingar av regeringars prestationer förklarar hela 78 procent av variansen i valutslagen. De flesta av de undersökta fallen ligger dessutom mycket nära den prediktiva regressionslinjen. Lutningskoefficienten är +0.60, vilket betyder att en enhets förändring på bedömningsskalan i snitt åsamkar regeringsblocket lite mer än en halv procentenhets upp- eller nedgång i valresultatet.

Läs mer....

torsdag 7 december 2017

The traces of trillions in economic activity

 Reaktor
Financial big data:
Day one of Newsweek's AI and data science in capital markets event examined a range of new data sources.
-----------
There are four essential areas that investment firms need to know about in order to compete, said Tammer Kamel, CEO of Quandl. These are: statistics 101; data science (the icing on the cake is machine learning and AI); some non-financial domain knowledge; and good old capital markets know-how.

Read more....

Data scientist of 2020: Sexiest Career of the 21st Century

Data Scientist of 2020: Sexiest Career of the 21st Century.
ITWeb:
Data science has been a buzzword in the market for quite some time, it has even been labelled the "Sexiest Career of the 21st Century". That quote alone has cropped up many times in presentations, articles and undoubtedly many internet searches. So, where did this "new" career suddenly come from?

The term data science is not actually as new as we think it is, the discipline of data science has already been around for over 30 years. In 1997, C.F. Jeff Wu gave the inaugural lecture entitled "Statistics = Data Science?" for his appointment to the H. C. Carver Professorship at the University of Michigan. In this lecture, he characterised statistical work as a trilogy of data collection, data modelling and analysis, and decision-making. In his conclusion, he initiated the modern, non-computer science, usage of the term "data science" and advocated that statistics be renamed data science and statisticians, data scientists.1

onsdag 6 december 2017

Report: 71% of consumers fear AI will infringe on their privacy

Image: iStockphoto/monsitj
TechRepublic:
Despite optimism from tech leaders, consumers may not be as excited for AI in their lives, a new study found.
  • 63% of consumers are worried AI will make impactful choices without them knowing. -Genpact, 2017
  • 59% think their government should do more to ensure their data is protected from AI. -Genpact, 2017
  • 71% of consumers fear AI will infringe on their personal privacy in some way. -Genpact, 2017

Statistik om politiskt våld har slutat föras

Foto: Roger Turesson
DN.SE:
Vid årsskiftet övertar Brå arbetet mot våldsbejakande extremism. Men vilka grupper som står för våldet känner myndigheten inte till, eftersom ingen för sådan, officiell statistik. ”Det är jätteallvarligt”, menar forskaren Heléne Lööw.

Läs mer....

tisdag 5 december 2017

Statistiskt sett : bygga en världsbild på fakta

Bokpresentation:
Statistiken har förändrat vår värld, inte primärt genom nya upptäckter, utan genom att förändra vårt sätt att resonera, tänka ut experiment och bilda oss en uppfattning. Denna bok förklarar för en bred publik hur statistik påverkar våra liv. Den puffar för en vetenskaplig attityd, som söker klarhet genom fakta. Mängder av exempel på tillämpningar av betydelse för mänskligheten ger insikter i både statistiken och dess tillämpningar. Centrala begrepp introduceras genom enkla exempel från verkligheten och med en god portion humor. Boken beskriver tillämpningar inom medicin, biologi, fysik, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Genom Hans Rosling lärde vi oss att se globala frågor i ljuset av statistik. Författaren menar att vi alla kan följa i hans fotspår.

Författarpresentation:
Per Broberg är filosofie doktor i matematisk statistik, med lång erfarenhet från tillämpad statistik. Han har medverkat vid utvecklingen av läkemedel: inom kliniska prövningar, genomik, genetik och farmaceutisk utveckling. Han har arbetat med marknadsundersökningar och bildanalys. På senare år har han framförallt ägnat sig åt epidemiologisk forskning vid Lunds universitet. Flera av hans vetenskapliga publikationer är flitigt citerade. Han är också verksam som statistisk konsult.

fredag 1 december 2017

We, the millennials: The statistical significance of political significance

Significance magazine:
Kevin Lin, winner of the 2017 Statistical Excellence Award for Early-Career Writing, explores political engagement via the social media site Reddit in the years leading up to the election of President Donald Trump.

Hardly a day goes by without reporters making generalisations about the behaviour of “millennials” in the United States – defined by the Pew Research Center as “the first generation to come of age in the new millennium”. As a millennial myself, I typically roll my eyes when I read how we are supposedly “too materialistic” or that we suffer from “short attention spans”. But then a new article piqued my curiosity. The piece, published in May last year by Rolling Stone, argued that young people were having a profound effect on the 2016 presidential election “from the outside, as activists; from the inside, as essential parts of the campaign machinery; and as voters”.

Read more....

New Degree Programs for the Hottest Job of 2017

This is Statistics:
Demand for employees with statistical skills continues to soar. According to Glassdoor, the top job of 2017 is data scientist. In addition to this, three more of the top 10 professions rely on data analysis skills, meaning that at least four of the top 10 jobs of 2017 would require statistical skills to be hired.

Read more....

Difference between Machine Learning, Data Science, AI, Deep Learning, and Statistics

Nexsoftsys:
You must have come across the terms like data science, machine learning, artificial intelligence, deep learning, statistics, applied mathematics, Internet of Things, operations research, etc. They are all interrelated with each other and play a great role in the modern world of digitization. These might sound like technical jargons if you don’t understand the importance in a correct way. Therefore, in order to understand these terms in a better way, it is important to know, what are they?

Read more....

torsdag 30 november 2017

How machine learning creates new jobs and problems

Computer scientist and deep learning pioneer Andrew Ng (far right) says that a
s machine learning advances, it is actually becoming
easier for non-specialists to break in. Photo: AP
TODAYonline:
It is not often that a new profession springs up almost overnight.

It is also unusual for many of the people who find their way into this new field to do it without the formal training provided by the normal institutions of higher education.

Machine learning, as well as the allied field of data science, is developing in a way that looks unlike most other professional career paths that preceded it.

It represents both one of the most promising employment opportunities of the next few years and a model for how people entering the workforce today adapt to changes in employment demands in future.

The term is given to the marriage of statistics and computer science (editor´s boldface) that has been revolutionising the field of artificial intelligence. It depends on both a new class of learning algorithms that improve over time, as well as the availability of large bodies of data to train the systems.

Read more.....

tisdag 28 november 2017

Five ways to fix statistics

Illustration by David Parkins
From Nature:
As debate rumbles on about how and how much poor statistics is to blame for poor reproducibility, Nature asked influential statisticians to recommend one change to improve science. The common theme? The problem is not our maths, but ourselves.

JEFF LEEK: Adjust for human cognition

BLAKELEY B. MCSHANE & ANDREW GELMAN: Abandon statistical significance

DAVID COLQUHOUN: State false-positive risk, too

MICHÈLE B. NUIJTEN: Share analysis plans and results

STEVEN N. GOODMAN: Change norms from within

Read more....

söndag 26 november 2017

Better data, better lives: How integrated data is shaping New Zealandhttps://youtu.be/uINWUfydbYA

Integrated data provides valuable insights to improve social and economic outcomes for New Zealand. Statistics New Zealand's Integrated Data Infrastructure (IDI) combines information from a range of organisations to enable decision makers to address complex issues. Find out more about the IDI and how it is used: http://www.stats.govt.nz/idi

Sakpolitik när väljarna får välja

Kantar Sifo:
Samtalet i sociala medier ökar i tyngd inför valet 2018, menar många bedömare. Hur speglas partierna och politiken i sociala medier jämfört med redaktionella? SR Ekot och Kantar Sifo presenterar den första Mediemätaren – en mätning av synlighet för politiker, partier och ämnen i debatten.

  • Ett regeringsparti står i rampljuset och det andra försvinner ut i periferin.
  • Ett samtal som domineras av frågor kring integration, lag och ordning – och inte av det politiska spelet.
  • En starkt negativ ton.

Så kan man sammanfatta slutsatserna när Kantar Sifo för första gången har mätt det politiska samtalet i sociala medier under september och oktober 2017.

Läs mer...

lördag 25 november 2017

Using statistical and computational methods to understand society and human behaviour

Linköping University, MSc Computational Social Science, 120 credits:
How do ideas spread? How do cities become segregated? The programme prepares you to harness complex data and advanced computational tools to address these and other important social questions.

The increasing integration of technology into our lives has created unprecedented volumes of data on everyday social behaviour. Troves of detailed social data related to choices, affiliations, preferences and interests are now digitally archived by internet service providers, media companies, other private-sector firms, and governments. New computational approaches based on machine learning, agent-based modelling, natural language processing, and network science have made it possible to analyse these data in ways  previously unimaginable.

This is a chance to develop skills in computational techniques alongside a strong grounding in the principles and practice of contemporary social research. The programme’s quantitative methods training will help you harness complex data and use them to explore social theories and fundamental questions about  societies. The programme’s theoretical and substantive training will introduce you to the principles of social inquiry and theories of human behaviour, and help you apply your technical skills to pressing social issues such as ethnic segregation in schools, income inequality, entrepreneurship, political change, and cultural diffusion.

Read more.....

The perfect storm called artificial intelligence and geospatial big data

Geoawesomeness:
As satellite imagery analytics metamorphoses from conjectures to precision, the implications for multi-billion industries can be pretty incredible.
--------------
Thankfully, this invasion of big data has been accompanied by an equally vigorous advancement in data analysis techniques (like classification and prediction) which have been the driving force behind geographic information systems (GIS). Technologies like artificial intelligence, deep learning and machine learning have matured just in time to equip us with the tools we need to make sense of an ever-increasing trove of imagery data.

Read more....

onsdag 22 november 2017

Data Innovation Strategy - Purpose, strategic objectives and implementation steps

Swiss Federal Statistical Office:
The digital revolution is built on data and is well underway : terms
such as big data, cloud, internet of things, internet of everything,
fourth industrial revolution, smart cities and data economy are no
longer just words on everyone’s lips, but concepts that are changing
the habits of consumers and businesses. This digital transformation
started with the first wave of digitalisation: the technical digitalisa-
tion of converting analogue contents and services into digital ones
– without fundamental changes to the underlying processes – that
resulted in the (big) data revolution. However, big data are a data
management infrastructure with underlying hardware, software and
architecture and should not be “taken for museum purposes” only. As early as 1942 the official statistician W. Edwards Deming noted that the “ultimate purpose of taking data is to provide a basis for action or a recommendation for action”. As such, a second wave of digitalisation is needed to enable learning from big data and to generate value from this (big) data revolution for society as a whole: the FSO calls it data innovation. The biggest challenge in this respect is the veracity of the “data pedigree”, i.e. the trustworthiness of the data, including the reliability, capability, validity and related quality of the data, as well as the transparency of the related production process. In a world of post-truth politics and fake news, data veracity is more important than ever.

Read more.....

Mellan skönmålning och svartmålning - Sverige i en internationell jämförelse

Futurion:
Hur bra är egentligen Sverige? Oavsett om vi är stolta över vårt land eller inte finns det skäl att fundera över vad som gör vårt land speciellt, vad som är bra, mindre bra och vad som borde förändras.

För att debatten om Sverige ska grundas på fakta snarare än åsikter har Futurion gett i uppdrag åt professor Jesper Strömbäck att undersöka och analysera hur Sverige egentligen hävdar sig i olika jämförelser. Det finns ett stort antal index som jämför olika länder. De internationella organisationer som gör dessa månar om att alla länder jämförs på samma sätt. På så sätt är det möjligt att se vilka länder som klarar sig bättre än andra, utan att ta ställning till den politik som länderna för.

Mer info, webbsändning samt Dagens Samhälle