söndag 31 maj 2020

Så låter svensk statistik – Unikt musikexperiment från Kungliga musikhögskolan

SVT Nyheter

Allmänhetens intresse för statistik, grafer, tabeller och befolkningskurvor har nått en ny formtopp under coronapandemin. Men hur låter egentligen statistiken? Den frågan vill Statistiska centralbyrån gå till botten med i samarbete med Kungliga musikhögskolan.

Läs mer....

fredag 29 maj 2020

Antalet döda i covid-19 i Sverige är sannolikt högre än de 4.220 som nu har registrerats

DN.SE

Antalet döda i covid-19 i Sverige är sannolikt högre än de 4.220 som nu har registrerats. Hittills finns ytterligare 1.000 dödsfall som inte ingår i statistiken utan utgör så kallad överdödlighet.

Läs mer....

torsdag 28 maj 2020

Emma Frans: Sveriges dödstal i covid-19 ger inte hela bilden

SvD

De höga dödstalen i Sverige har fått stor uppmärksamhet här hemma men också internationellt. Och siffrorna är skrämmande. Ändå är det komplext att jämföra olika länder i detta skede.

Webinar om AI med Olle HäggströmDen 27/5 höll Olle Häggström webinaret AI Alignment, Embedded Agency and Decision Theory för Statistikfrämjandets medlemmar. Nu kan du se inspelningen ifrån webinaret.

Se även Olles artikel från Qvintensen på temat på svenska.

Därför dog fler svenskar under en månad 1993 och 2000 – jämfört med april 2020

Därför dog fler svenskar under en månad 1993 och 2000 – jämfört med april 2020

Sveriges dödlighet var ovanligt hög i april. Men inte högre än december 1993. Och räknat till befolkningsmängd var det inte heller högre än till exempel januari 1996 eller 2000. Vad som hände då minns nästan ingen. Men Åke Nilsson minns. Han var ansvarig för SCB:s befolkningsstatistik under perioden.
– Det var elaka influensaepidemier. Men det väckte inte så stor uppmärksamhet.

Läs mer.....

onsdag 27 maj 2020

Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan

Stockholms universitet

I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta.Vi har högst rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.

måndag 25 maj 2020

Fler ljusglimtar: Viruset inte lika farligt som befarat

SVT Nyheter

Covid-19 kan vara en förfärlig sjukdom för den som drabbas. Men risken att dö är betydligt lägre än befarat, skriver SVT:s vetenskapsreporter Therese Bergstedt.

I början av mars kom oroande besked. Den nya sjukdom som börjat spridas över världen verkade ha en dödlighet på över tre procent, enligt Världshälsoorganisationen. Men det var lyckligtvis bara en ögonblicksbild.

Läs mer....

SCB: Överdödligheten fortsätter sjunka

Aftonbladet

Antalet dödsfall i Sverige har fortsatt att minska under maj månad, visar Statistiska centralbyråns preliminära statistik. Minskningen har varit särskilt stor i Stockholms län, men i Västra Götaland ökar i stället antalet dödsfall.

Den svenska strategien för att hantera Covid-19 framstår inte som helt optimal

Kurvorna över överdödlighet pekar åt rätt håll nästan hela landet nu

söndag 24 maj 2020

Why Sweden is unlikely to make a U-turn on its controversial Covid-19 strategy

The Guardian
For a foreigner living here, the country’s approach to handling the crisis is worrying, but it is partly explained by its history.

Sweden has received considerable media scrutiny in recent days. According to figures published on Tuesday, it now has the highest coronavirus-per-capita death rate in the world, with an average of 6.08 deaths per million inhabitants a day on a rolling seven-day average between 13 and 20 May. As of 22 May, Sweden has had 32,172 confirmed cases and 3,871 deaths. These figures are lower than those of Italy or the UK. But they are higher than those of Portugal and Greece, two countries with a similar size of population to Sweden. The figures are also much higher than Sweden’s Nordic neighbours, with Denmark at 11,182 cases and 561 deaths, Norway at 8,309 and 235, and Finland at 6,537 and 306.

Därför är det svårt att jämföra döda i covid

Göteborgs-Posten

Sverige har den senaste tiden varit ett av de länder med högst rapporterad överdödlighet i världen – vilket fått många att med ny kraft kritisera landets strategi mot covid-19.
Men fallgroparna och förbehållen vid möjliga slutsatser av skillnader i dödstal mellan länder är många.

Läs mer...

lördag 23 maj 2020

Socialstyrelsen: Liknande dödstal på boenden varje år

SvD

Antalet döda i covid-19 på äldreboenden har upprört både politiker och experter och tagits som en intäkt för att Sverige misslyckats med att skydda de äldsta och sköra. Men enligt Thomas Lindén på Socialstyrelsen är dödstalen på särskilda boenden inte uppseendeväckande mycket högre än under en vanlig influensasäsong.

Risk att sommarresor ger smittan ny fart

SvD

Turistföretagen behöver ett ökat resande inrikes i sommar för att överleva. Samtidigt kan detta medföra en topp för smittan mitt under semesterperioden, skriver Anders Wigren, fil dr i kulturgeografi och statistiker.

onsdag 20 maj 2020

Sverige hade högst antal döda per capita i covid-19 i världen

SvD
Sverige hade förra veckan högst antal döda per capita i covid-19 i världen, enligt en uträkning från Financial Times. Enligt statsepidemilog Anders Tegnell är det svårt att dra några slutsatser av uppgiften. En faktor som komplicerar jämförelsen är att vissa länder bara rapporterar in de som dött på sjukhus.

– I så fall skulle våra siffror bli knappt hälften så höga, säger Anders Tegnell.

tisdag 19 maj 2020

Forskare: Siffrorna ger inte hela bilden

Vi matas ständigt med siffror och kurvor under coronakrisen. Foto: SVT
SvD
Virusets framfart har rubbat vår syn på kunskap, där siffror ses som objektiva och opartiska och enskilda observationer som subjektiva och instabila. Siffror är aldrig världen, bara reduktioner av en komplex verklighet, skriver Erik Isberg, forskare vid KTH.

Läs mer....

Rekordmånga dödsfall i stora delar av Sverige

söndag 17 maj 2020

Därför är tyckarnas kris goda nyheter

onsdag 13 maj 2020

Webinar om Statistikämnets framtid den 10/6 kl. 11-12

Mattias Villani är professor vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Han utvecklar beräkningseffektiva bayesianska metoder för inferens, prediktion och beslutsfattande med flexibla sannolikhetsmodeller med fokus på maskininlärning, transport, neuroimaging, ekonometri och robotik. Under en timmes tid kommer han att delge sina tankar kring detta ämne i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemmar. Missa inte det!

Gå med som ny medlem genom att gå till följande sida: Membit . Har du några frågor så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare.

Statistikämnets framtid - dags att lämna gamla hjulspår?

Webinar om AI den 27/5 kl. 14-15

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och forskare på Institutet för framtidsstudier. Han är en av Sveriges främsta experter på AI och statistik och kommer under en timme att delge sina tankar kring detta ämne i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemmar. Missa inte det!

Gå med som ny medlem genom att gå till följande sida: Membit . Har du några frågor så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare.

AI Alignment, Embedded Agency and Decision Theory

tisdag 12 maj 2020

Vårmöte 2020 Föreningen för medicinsk statistik - FMS Online Spring Meeting


The meeting is a short version of the original meeting that was cancelled. In addition there will also be a COVID-19 related presentation by Jonas Häggström.

Link to the program here.

Join Zoom Meeting at https://uu-se.zoom.us/j/67536574266

Så många fler än normalt har dött den senaste månaden

Nationella perspektiv leder helt fel i coronadebatten

Collage: C Altgård / Opulens
Opulens

ANSVARSFRÅGAN. ”Om jämförelser görs mellan regioner istället för nationalstater i Norden så blir alltså bilden en helt annan. Skillnaderna i dödstal mellan de nordiska länderna drivs av de höga dödstalen i Stockholmsregionen” skriver Erik Svensson, biologiprofessor på Lunds universitet. Svensson menar att det politiska ansvaret främst bör utkrävas av de regionala och lokala politikerna.

3-Month Follow-up Study on COVID-19 Mortality in 25 European Countries

måndag 11 maj 2020

Flockimmunitet för covid-19 kan vara närmare än man trott

forskning.se

Nya matematiska modelleringsresultat visar att flockimmunitetsnivåer är klart lägre än tidigare beräknat, vilket betyder att färre behöver infekteras innan vi uppnår ett immunitetsskydd mot vidare utbrott och smittspridning. Det visar nya beräkningar av bland annat Tom Britton och Pieter Trapman vid Stockholms universitet.

Läs mer....

Statistikfrämjandet - Nyhetsbrev april 2020


  • Ordföranden har ordet
  • Årsmöteshandlingar
  • Webinar om AI den 27/5 kl. 14-15
  • Webinar om Statistikämnets framtid den 10/6 kl. 11-12
  • Samordning av medlemsregister
  • Nya styrelsen är redan i full gång!

Modellerna visar hur svårt det är att räkna på en pandemi

fredag 8 maj 2020

Uppdaterade grafer för covid-19 till och med 7/5

torsdag 7 maj 2020

IVA-fallen region för region