tisdag 31 mars 2020

Senaste utvecklingen av Corona


måndag 30 mars 2020

I augusti har coronaviruset klingat av

Se även Aktuellt 12 minuter in i programmet 

Inflödet av nya IVA-patienter har mattats av? - Kompletterande info i trådarna till inlägget ...

lördag 28 mars 2020

Coronakrisen har fått människor att överge de svenska städernas centrum

fredag 27 mars 2020

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center


Antal fall av covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Antal fall av covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.


Covid-19: tracking the pandemic

The Economist Intelligence Unit (EIU)

This chart, updated daily, follows the spread of confirmed cases across regions and tracks the 15 worst-affected countries over time. Click on a specific region to eliminate it from the timeline.

Read more....

torsdag 26 mars 2020

Vägen ut ur COVID-19-krisen


Ekonomistas

Många av den senaste veckans inspel kring hur vi bäst ska hantera Corona-krisen påminner om det filosofiska ”trolley-problemet”; en spårvagn rusar mot en grupp människor som kommer dö om du inte ingriper och växlar spår till ett annat där bara en person står. Vad ska du göra? Hur du än gör så blir du ansvarig för död och avvägningarna handlar om hur man väger antalet personer mot aktivt handlande eller passivitet (och i varianter av problemet om man ska värdera vissa liv, säg yngre personer, högre än andra).

Läs mer....

How to model a pandemic

MarcoVector/Shutterstock
Conversation

Disease has afflicted humans ever since there have been human. Malaria and tuberculosis are thought to have ravaged Ancient Egypt more than 5,000 years ago. From AD 541 to 542 the global pandemic known as “the Plague of Justinian” is estimated to have killed 15–25% of the world’s 200-million population. Following the Spanish conquest of Mexico, the native population dropped from around 30 million in 1519 to just three million 50 years later. Today we are battling to control the spread of COVID-19, which has the potential to cause the most deadly pandemic in human history.

There is, however, a little known but highly successful field of science working in the background to unpick the mysteries of infectious disease. As I explore in The Maths of Life and Death, mathematical epidemiology is playing a crucial role in the fight against large-scale infectious diseases such as COVID-19.

Read more...or in Qvintensen Web

Miljonanslag till KTH:s grundforskning i matematik

Arkivbild KTH.se, foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2020-03-24
KTH

Att öka förståelsen för slumpmässiga system som sprickbildning och trafikflöden, och att skapa effektiva kvantmekaniska modeller.
Det är några av målsättningarna för fem KTH-projekt som nu får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på framstående svenska matematikforskare.

Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för en stor mängd vetenskaper, och inte minst för utvecklingen av ny teknik.
I en satsning som pågått sedan 2014 beviljar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse cirka 25 miljoner kronor årligen till matematikforskning.
I år får totalt 16 initiativ finansiering genom Matematikprogrammet, varav fem är KTH-projekt.

måndag 23 mars 2020

Nya beräkningar av hur många vårdplatser som behövs på grund av covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har beräknat behovet av platser inom slutenvården och intensivvården inför en spridning av covid-19 i samhället. Skattningarna är gjorda region för region, som ett stöd för sjukvårdens planering och beredskap.

En arbetsgrupp med infektionsläkare, epidemiologer och analytiker vid Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för regionerna som visar hur en samhällsspridning av covid-19 skulle påverka behovet av vårdplatser.

Significance celebrating Florence Nightingale

Financial Times: Coronavirus tracked: the latest figures as the pandemic spreads | Free to read

söndag 22 mars 2020

Första gången sjukdomssiffror blev en snackis

Kvartal

Siffrorna fladdrar förbi. Döda per capita. Smittade per land. Jämförelser mellan coronavirus och andra sjukdomar. I procent och i absoluta tal. Detta fick mig att tänka på John Graunt – mannen som var först i världen med att systematiskt föra räkning över levande och döda.

I dessa coronatider ser jag massor av siffror svepa förbi i såväl media som i sociala medier. Såklart. Det är väl det enda sättet att försöka få grepp på denna svårgripbara situation. Med hjälp av siffrorna anar vi volymer, mönster, rörelser och tendenser i det som sker.

Så övervakar Sverige hur covid-19-smittan sprids


DN.SE

"Tanken är alltså att stickproverna ska ge en statistisk uppskattning av hur många smittade det kan finnas i landet. Men det kan fungera bättre för influensavirus som har funnits här länge än för en helt ny sjukdom som covid-19.

– Ännu så länge är det väldigt få som har haft det nya coronaviruset. Och då kan slumpen spela oss ett spratt, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet."

fredag 20 mars 2020

Corona journalism and algorithm investigation


Corona journalism and algorithm investigation

This week's newsletter is (almost) all about corona journalism but also about automated decisions-making in municipalities and how we found accidentally exposed personal data in an algorithm.

Read more....

About designing the first European birth cohort survey

What’s Going On in This Graph? | March 25, 2020


The New York Times

How can protective measures like social distancing affect how the coronavirus outbreak impacts our society?

This graph shows a possible model for the number of coronavirus cases over time, with and without protective measures including social distancing. It appeared elsewhere in The New York Times.

By Friday morning, March 26, we will provide the “Reveal” — the graph’s free online link, additional background and questions, shout outs highlighting student comments and headlines, and Stat Nuggets.

Read more...

DeSO-tabellerna i Statistikdatabasen – information och instruktioner


What is Multicollinearity? Here's Everything You Need to Know

Analytics Vidhya

Multicollinearity might be a handful to pronounce but it’s a topic you should be aware of in the machine learning field. I am familiar with it because of my statistics background but I’ve seen a lot of professionals unaware that multicollinearity exists.

This is especially prevalent in those machine learning folks who come from a non-mathematical background. And while yes, multicollinearity might not be the most crucial topic to grasp in your journey, it’s still important enough to learn. Especially if you’re sitting for data scientist interviews!

torsdag 19 mars 2020

#FlattenTheCurve, but by how much?

Chartable

Two days after South Korea reported their 100th COVID–19 case, they reported their 200th. Two days later, their 400th. Two days later, their 800th: South Korea had a doubling time of two days in the first 10 days of reporting their 100th case.

Since then, 27 days have passed. But instead of reporting their 1,759,943rd case yesterday, they reported their 8413th. South Korea has reduced their doubling time to 65 days.

Professor Tom Britton: ”Rimlig gissning att 100 000 är smittade”

Professor Tom Britton: ”Rimlig gissning att 100 000 är smittade”

Han förutsåg smittspridningen i det svenska samhället långt innan myndigheterna börjat oroa sig.

Nu tror Tom Britton, professor i matematisk statistik, att vi har runt 100 000 smittade i Sverige.

– De som är i stort vårdbehov nu blev oftast smittade för ett tag sedan, så det släpar efter lite. Men det är ändå väldigt informativt att veta hur många som bär på smittan.

onsdag 18 mars 2020

The Power of Social Distancing

tisdag 17 mars 2020

Mathematics of the Corona outbreak


Lars Lyberg reshared a post: A popular presentation of the basic results of the mathematical theory of infectious diseases, based on probability theory, by Tom Britton, the Cramér Professor of Mathematical Statistics at Stockholm University. The presentation should help the public understand the role of R_0 in discussions of the Coronavirus COVID19, and particularly the public-health policies that can reduce the effective reproduction number: Handwashing, face-masks (for the infected), quarantine & social isolation, etc. Such probabilistic models are used in the statistical analysis of data from the pandemic. This presentation is not an epidemiological analysis of COVID19. #StockholmUniversity #MathematicalBiology #StochasticModels #SwedishResearch #PopularScience #Probability #MathematicalStatistics #Epidemiology #InfectiousDiseases #Coronavirus #COVID19 #R0 #ReproductionNumber

https://youtu.be/gSqIwXl6IjQ

Se även ovanstående inlägg....

söndag 15 mars 2020

Hur smittspridning kan ske beroende på val av strategi

lördag 14 mars 2020

Opinion | How Much Worse the Coronavirus Could Get, in Charts

The New York Times

What’s at stake in this coronavirus pandemic? How many Americans can become infected? How many might die?

The answers depend on the actions we take — and, crucially, on when we take them. Working with infectious disease epidemiologists, we developed this interactive tool that lets you see what may lie ahead in the United States and how much of a difference it could make if officials act quickly. (The figures are for America, but the lessons are broadly applicable to any country.)

Graphs show how immediate US lockdowns could drastically slow coronavirus pandemic

torsdag 12 mars 2020

#FlattenTheCurve

Chartable

Hi, this is Lisa; I’m responsible for the blog and the general communication at Datawrapper. I published lots of live-updating charts, maps, and tables about the coronavirus last Friday. Guess what today’s chart is about.

By now, #FlattenTheCurve is trending on Twitter. We collectively learn that “it is not the number of cases and deaths that matters. It is their growth rate that matters”, as Max Roser from “Our World in Data” explains in this tweet. The trajectory is important. And many countries are on the same:

Some media outlets have published a chart on a log scale like the one above, like SPIEGEL or the Financial Times (that’s an excellent one, with great annotations). What I haven’t seen so far is this chart with the number of confirmed cases in Europe, and with helper lines that explain doubling times.

Statistikfrämjandets årsmöte sker digitalt. Konferensen skjuts till i höst.


Med anledning av de senaste dygnens utveckling väljer styrelsen nu att genomföra årsmötet på digital väg, och konferensen skjuts till i höst.

Styrelsen beklagar givetvis detta, men vi vill ta vårt ansvar för medlemmarnas och våra gästföreläsares hälsa och välmående. 

Med hänvisning till stadgarna kommer årsmötet att hållas på utannonserad tid (10:30 - 12:00), dock sker mötet via det digitala verktyget GoToMeeting.