torsdag 23 juli 2020

Nigeria fyrdubblas i befolkningsstorlek och Europa krymper

DN.SE
Världens befolkning kommer att bli betydligt mindre än man tidigare trott, visar en uppmärksammad studie som publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet. Barnafödandet minskar dramatiskt inte bara i Västvärlden utan även i Asien och Latinamerika. På sikt kommer hela världen att bli beroende av kraftigt ökad migration från Afrika. I synnerhet från Nigeria, den regionala jätte som kommer att gå om Kina i storlek.

Siffrorna kan vara svåra att greppa. Folkhälsonestorn Hans Rosling illustrerade den globala befolkningen genom att tala om en världens pinkod, som när han lanserade begreppet var 1114: En miljard människor i Nord- och Sydamerika, en miljard i Europa, en miljard i Afrika och fyra miljarder i Asien. Vid slutet av detta århundrade skulle världen få en annan pinkod: 1145. De ändrade siffrorna på slutet visade hur Afrikas befolkning förväntades fyrdubblas medan Asien skulle växa med ytterligare en miljard människor.

Read more....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar