torsdag 29 oktober 2015

Kurvorna leder dig fel – varning för övertro på big data

Alla pratar om att effektivisera affärerna med big data-analyser. Men det är lätt att trampa snett och ledas fel av kurvorna.

Har konsumtionen av margarin per capita och skilsmässostatistiken i Maine mellan 1999 och 2009 ett samband? Nej, det låter självklart otroligt men faktum är att kurvorna är nästan identiska. Börjar man gräva i big data så kommer mängder av sådana här korrelationer att dyka upp och en del av dem kommer inte att vara lika lätta att avfärda. Det är lätt att hamna snett när man ska tolka och analysera big data – här är fyra vanliga fallgropar.

Läs mer....