onsdag 11 november 2015

Resultat av enkäten om certifiering av statistiker

Från Bernhard Huitfeldt
I början av året genomförde Föreningen för Certifiering av Statistiker en anonym webbenkät bland alla medlemmar i Svenska statistikfrämjandet för att undersöka deras inställning till att införa certifiering av statistiker i Sverige. Medlemsregistret innehöll ca 1 000 personer med e-postadress och av dessa svarade 252, d.v.s. en svarsfrekvens på ca 25 %. Resultatet av enkäten är en opinionsyttring från de som valt att svara och gör inte anspråk på att skatta en ”sann” uppfattning bland all Statistikfrämjandets medlemmar. 

Resultatet presenterades vid Statistikfrämjandets årsmöte den 16 mars. Den fullständiga presentationen kan man läsa på http://statistikframjandet.se/.