måndag 29 februari 2016

Sverige växer som aldrig förr

 
Från Arena för tillväxt
239 av landets 290 kommuner ökade sin befolkning under 2015

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att folkmängden ökade i så många som 239 av landets 290 kommuner. Utan invandring skulle många kommuner ha en krympande och allt äldre befolkning.