söndag 3 juli 2016

Kan man lita på enkätundersökningar, och ska kommunistiska journalister få rapportera från USA?

Från Politologerna
Varje dag rapporterar media om nya undersökningar. Genom en googling på artiklar bara från den senaste veckan får jag veta att 30 procent av barn mellan 0 och 4 år sitter framåtvända i bilen, att 17 procent av mäklarna i Göteborg tycker att fastigheter säljs snabbare efter införande av accepterat pris (11 procent tycker att det är längre tid), att 10 procent har tillsvidarepris på sin el, samt att 75 procent uppger sig vara ganska eller mycket lyckliga.

Kan man lita på alla de här undersökningsresultaten? Min erfarenhet är att de ofta i debattsammanhang rapporteras ganska okritiskt, framförallt av de som tycker att resultaten stödjer deras poäng. Det finns emellertid anledning att vara försiktig när man tolkar resultaten från sådana här undersökningar.