måndag 21 november 2016

Många aborter missas i ny statistik

Från SR
En stor del av de aborter som utförs kommer inte med i statistiken, eftersom de inte utförs av en läkare.

Nyligen meddelade regeringen att aborter ska finnas med i Socialstyrelsens patientregister, detta för att göra vården säkrare och bättre.

Men när aborter gjorda efter besök hos en barnmorska inte räknas in blir det målet svårt att nå, anser Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), där gynekologen Helena Kopp Kallner, gynekolog är styrelsemedlem.