fredag 23 december 2016

Flyttlassen fortsätter från storstäderna

befolkningsforandring_stockholm_2000-2015
Från Statisticon Befolkningsprognoser:

– inrikes flyttare väljer pendlingsnära kommuner

I förra inlägget beskrevs hur folkmängden i svenska landsbygdskommuner totalt sett växer. Vi tog också upp frågan om urbanisering och kunde konstatera att svenska städer förvisso växer fortare än landsbygdskommuner – men inte på bekostnad av dessa. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö växer främst på grund av utrikes inflyttning och att det föds många barn. I detta inlägg belyser vi frågan om inrikes flyttströmmar med storstaden Stockholm och pendlingsnära kommuner som exempel. Underlaget bygger på registrerade flyttningar under perioden januari till september 2016 och kommer från SCB:s befolkningsregister.

Bilden visar på vilket sätt Stockholms stad har vuxit under åren 2000-2015. Den totala folkmängden har under perioden ökat med 180 000 personer med en inledande blygsam ökning. Under åren 2008-2010 var ökningen som störst, för att sedan minska fram till år 2015.

Läs mer....