fredag 9 december 2016

Konsolideringsbidrag till ung statistiker

Från Maria Karlsson, Umeå universitet
Vetenskapsrådet (VR) har för första gången delat ut s.k. konsolideringsbidrag till "de mest framstående yngre forskarna för att ge dem möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och vidga och bredda sin verksamhet”. 20 bidrag delades ut och ett av bidragen gick till docent Ingeborg Waernbaum, Enheten för statistik vid Umeå Universitet för projektet Utveckling av statistiska metoder för att analysera kausala effekter med populationsbaserade register. Ingeborg Waernbaum får totalt 12 miljoner (2 milj/år för år 2017-2022).

Mer info Vetenskapsrådet och pressmeddelande Umeå universitet