söndag 15 januari 2017

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Från NTU - Brottsförebyggande rådet och P1 Godmorgon, världen
I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen.