lördag 14 januari 2017

Tillgängligheten till SCB:s data

Riksrevisionen
Från Riksrevisionen
Riksrevisionen genomför just nu en granskning av tillgängligheten till SCB:s data. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2017.

Läs mer....