fredag 21 april 2017

Så arbetar SCB med de globala målen i Agenda 2030

Viveka Palm är adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi
 och miljöstatistik och biträdande avdelningschef på SCB.
Så arbetar SCB med de globala målen i Agenda 2030:
Agenda 2030 och dess 17 mål för en hållbar utveckling antogs av FN:s medlemsstater i september 2015. SCB har fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 i nuläget. Statistiken ska sedan användas som underlag för den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 och för den nationella rapport om agendaarbetet som ska presenteras vid ett möte i FN i juli 2017.