onsdag 22 november 2017

Mellan skönmålning och svartmålning - Sverige i en internationell jämförelse

Futurion:
Hur bra är egentligen Sverige? Oavsett om vi är stolta över vårt land eller inte finns det skäl att fundera över vad som gör vårt land speciellt, vad som är bra, mindre bra och vad som borde förändras.

För att debatten om Sverige ska grundas på fakta snarare än åsikter har Futurion gett i uppdrag åt professor Jesper Strömbäck att undersöka och analysera hur Sverige egentligen hävdar sig i olika jämförelser. Det finns ett stort antal index som jämför olika länder. De internationella organisationer som gör dessa månar om att alla länder jämförs på samma sätt. På så sätt är det möjligt att se vilka länder som klarar sig bättre än andra, utan att ta ställning till den politik som länderna för.

Mer info, webbsändning samt Dagens Samhälle