tisdag 5 december 2017

Statistiskt sett : bygga en världsbild på fakta

Bokpresentation:
Statistiken har förändrat vår värld, inte primärt genom nya upptäckter, utan genom att förändra vårt sätt att resonera, tänka ut experiment och bilda oss en uppfattning. Denna bok förklarar för en bred publik hur statistik påverkar våra liv. Den puffar för en vetenskaplig attityd, som söker klarhet genom fakta. Mängder av exempel på tillämpningar av betydelse för mänskligheten ger insikter i både statistiken och dess tillämpningar. Centrala begrepp introduceras genom enkla exempel från verkligheten och med en god portion humor. Boken beskriver tillämpningar inom medicin, biologi, fysik, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Genom Hans Rosling lärde vi oss att se globala frågor i ljuset av statistik. Författaren menar att vi alla kan följa i hans fotspår.

Författarpresentation:
Per Broberg är filosofie doktor i matematisk statistik, med lång erfarenhet från tillämpad statistik. Han har medverkat vid utvecklingen av läkemedel: inom kliniska prövningar, genomik, genetik och farmaceutisk utveckling. Han har arbetat med marknadsundersökningar och bildanalys. På senare år har han framförallt ägnat sig åt epidemiologisk forskning vid Lunds universitet. Flera av hans vetenskapliga publikationer är flitigt citerade. Han är också verksam som statistisk konsult.