tisdag 6 november 2018

VR-anslag för projekt om bortfall i surveyundersökningar

Göteborgs universitet
Vetenskapsrådet (VR) har i dagarna fattat beslut i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. På SOM-institutet beviljades Sebastian Lundmark tre miljoner kronor för ett projekt som syftar till att minska svarsbortfall i frågeundersökningar bland socialt utsatta medborgare. Anslaget fördelas över en treårsperiod.

Läs mer...