onsdag 19 december 2018

Opinionsundersökningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022

Wikipedia
Den här artikeln från Wikipedia innehåller innehåll och mätmetoder för opinionsmätningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022.

Se resultat för partierna med och utan blockskillnader för 4-procentspärren från senaste aktuella opinionsundersökningar samt jämförelse med valet 2018.