söndag 8 september 2019

Vad spelar slumpen för roll?

Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen
Vi fick just de senaste uppdateringarna från UAH och augusti slutade på +0.38 grader över medelvärdet mellan 1981-2010. Man försöker från dessa siffror utläsa trender och förutspå framtiden – 2000-talet var varmare än 80-talet, kommer platån under 2000-talet att bestå, finns det en cykel i el Niño mm? Frågan är dock om det överhuvudtaget finns någonting annat än en serie av slumpvärden som vi tittar på – eller rättare sagt om det vi ser dramatiskt skiljer sig från en slumpmässig förändring. Som människor har vi i ryggmärgen att vilja se mönster för att därmed kunna förutsäga framtiden. Denna förmåga får oss dock att se mönster även i slumpmässiga serie.