fredag 25 oktober 2019

KTH och Chalmers invalda i SND:s konsortium

Svensk Nationell Datatjänst

SND:s konsortium har fått två nya medlemmar: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

KTH och Chalmers valdes in i konsortiet i samband med SND:s stämma, vilket betyder att verksamheten framöver kommer att styras av nio av Sveriges största lärosäten.

Läs mer....