fredag 31 januari 2020

Årsmöte i Svenska statistikfrämjandet den 18-19/3 2020

Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 18-19/3!
Onsdag den 18 mars är det dags för årsmöte i Svenska statistikfrämjandet, och dagen efter (torsdag 19/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Årsmötena hålls i år i Stockholms Universitets lokaler i norra Stockholm, Frescati på onsdagen och Kräftriket på torsdagen. Exakta lokaler och tider meddelas inom kort.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast tisdag den 18/2. Motioner skickas till sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Statistikfrämjandets årsmöteskonferens har i år tema FRAMTID, och vi har en mycket spännande talarlista:
Walter Radermacher, Generaldirektör FENStat samt fd. Generaldirektör Eurostat
Joakim Stymne, Generaldirektör SCB
Olle Häggström, Professor i matematisk statistik och föreståndare för avdelningen för matematisk statistik vid Göteborgs Universitet
Mattias Villani, Professor i statistik vid Stockholms universitet samt Linköpings universitet.

Anmäl dig till årsmötet här!

Den preliminära agendan ser ut enligt följande:
10:00 - 10:30 - Kaffe och registrering (Sal E487)
10:30 - 12:00 - Årsmöte Svenska statistikfrämjandet
12:00 - 13:00 - Lunch på egen bekostnad
13:00 - 16:45 - Konferens med tema Framtid (Hörsal 4) (Fika 14:45-15:00)
16:45 - 17:15 - Prisutdelning Årets Statistikfrämjare
18:00 - 21:00 - Middag på Stora Skuggans Värdshus (Statistikfrämjandet står för mat och alkoholfri dryck)

Väl mött önskar Styrelsen!
Svenska Statistikfrämjandet
         
sekrfram@gmail.com          www.statistikframjandet.se