torsdag 26 mars 2020

Miljonanslag till KTH:s grundforskning i matematik

Arkivbild KTH.se, foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2020-03-24
KTH

Att öka förståelsen för slumpmässiga system som sprickbildning och trafikflöden, och att skapa effektiva kvantmekaniska modeller.
Det är några av målsättningarna för fem KTH-projekt som nu får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på framstående svenska matematikforskare.

Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för en stor mängd vetenskaper, och inte minst för utvecklingen av ny teknik.
I en satsning som pågått sedan 2014 beviljar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse cirka 25 miljoner kronor årligen till matematikforskning.
I år får totalt 16 initiativ finansiering genom Matematikprogrammet, varav fem är KTH-projekt.