måndag 23 mars 2020

Nya beräkningar av hur många vårdplatser som behövs på grund av covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har beräknat behovet av platser inom slutenvården och intensivvården inför en spridning av covid-19 i samhället. Skattningarna är gjorda region för region, som ett stöd för sjukvårdens planering och beredskap.

En arbetsgrupp med infektionsläkare, epidemiologer och analytiker vid Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för regionerna som visar hur en samhällsspridning av covid-19 skulle påverka behovet av vårdplatser.