söndag 22 mars 2020

Så övervakar Sverige hur covid-19-smittan sprids


DN.SE

"Tanken är alltså att stickproverna ska ge en statistisk uppskattning av hur många smittade det kan finnas i landet. Men det kan fungera bättre för influensavirus som har funnits här länge än för en helt ny sjukdom som covid-19.

– Ännu så länge är det väldigt få som har haft det nya coronaviruset. Och då kan slumpen spela oss ett spratt, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet."