fredag 24 juli 2020

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Läkartidningen

Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders (40–64 år) och äldre (> 65 år) personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent.

Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent.

Trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering i hemmiljö och arbetsmiljö är troliga bidragande orsaker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar