torsdag 16 juli 2015

Debatt i media om bortfall i statistiska undersökningar


Sveriges officiella statistik hotar att bli missvisande”, Kristoffer Örstadius, Dagens Nyheter, 2015-01-18.
SCB larmar om statistikproblem”, Sveriges radio, 2015-01-18.
Det är i justeringen av siffrorna som opinionen kommer fram”, Karin Nelsson och Anders Lithner, Inizio. Dagens Nyheter, 2015-01-27.

Bortfallet är inte så problematiskt som Inizio påstår”, Torbjörn Sjöström, Novus. Dagens Nyheter, 2015-01-28.
Bortfallet är inte slumpmässigt”, Karin Nelsson och Anders Lithner, Inizio. Dagens Nyheter, 2015-02-04.
Färre svar problem för undersökningar”, Martin Axelson, Joakim Malmdin, Gustaf Strandell och Marianne Ängsved, SCB, Svenska Dagbladet, 2015-02-09.
Våra undersökningar håller världsklass”, Lena Mellin, Aftonbladet, i ett svar i Dagens Samhälle, 2015-06-16, på kritiken från Novus vd Torbjörn Sjöström.