måndag 8 maj 2017

​​Ericsson AB klassas nu som ett tjänsteföretag i statistiken

​​Ericsson AB klassas nu som ett tjänsteföretag i statistiken - Almega:
Nu klassas Ericsson AB som tjänsteföretag i SCB:s statistik. Det ger stor inverkan på statistiken över tjänstesektorns tillväxttakt, eftersom Ericssons produktion väger tungt i svensk ekonomi. Förändringen infördes med publiceringen av SCB:s tjänsteproduktionsindex den 5 maj, som nu inkluderar Ericsson AB från och med januari 2015. Det innebär ett enormt tidsseriebrott från och med 2015, se diagram nedan. Tillväxttakten för tjänsteproduktionen från och med januari 2015 är alltså inte jämförbar med utvecklingen innan dess.

Läs mer...