måndag 30 november 2015

Vart tar biståndspengarna vägen? Ökad transparens med öppna datahttps://youtu.be/Zo5XcCGvPW4
Publicerades den 27 nov. 2015
Vad händer när regeringen plötsligt bestämmer att en myndighets verksamhet ska bli helt transparent och tillgänglig i form av öppna data? Karl Peterson och Carl Elmstam från Sida ger en inblick i de beslut, arbetsprocesser, tekniska lösningar och kommunikationsinsatser (inklusive misstag, lärdomar och rena tillfälligheter) som har lett fram till Openaid.se och att Sverige nu är världsledande inom öppen biståndsdata.