fredag 18 december 2015

Mätningarnas Mätning

Mätningarnas Mätning (MäMä)
Från Henrik Ekengren Oscarssons blogg  
Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av de månatligen publicerade opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga om röstningsintention (om det vore riksdagsval idag). Och de bygger på slumpmässiga urval. Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval -- exempelvis självrekryterade internetpaneler -- ingår inte i MäMä.