söndag 20 december 2015

Svenska emigranter i ett globalt perspektiv

bild migrationsflödenFrån Politologerna 
Det här inlägget baseras på text som ingår i inledningskapitlet i den kommande boken ”Svenska utlandsröster” (Solevid (red), 2016). 

När man säger "migration" tänker nog de flesta på flyktingar. Men faktum är att invånare i utvecklade länder oftare flyttar än invånare i fattiga länder. Maria Solevid ger ett globalt perspektiv på migration.

Läs mer....