fredag 26 februari 2016

Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB

Från HiG Play
Öppna föreläsningar - öppen akademi OpenSNH:
Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell statistik, BIG DATA, öppen offentlig data samt vad är Statistikskolan på SCB.se tas även upp.

Intervjuare: Mats Brenner, Learning Center - Högskolan i Gävle & SNH.se / OpenSNH.se