fredag 18 mars 2016

Det stora antalet asylsökande under 2015 ökade inte flyktinginvandringen nämnvärt

DiagramFrån SCB
Under 2015 ansökte knappt 163 000 personer om asyl i Sverige vilket var dubbelt så många som under 2014. Då de flesta asylsökande kom under hösten och fortfarande väntar på att få uppehållstillstånd, har de inte hunnit ge avtryck i statistiken över flyktinginvandringen som endast ökade med fyra procent till 33 500 personer.

Läs mer....