tisdag 22 mars 2016

Sverige växer – och en fortsatt ökad folkmängd förväntas i fyra av fem kommuner

Från befolkningsprognoser.se
I detta inlägg presenterar vi årets befolkningsprognoser för Sveriges kommuner. Vi belyser även den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige som helhet samt för landets regioner.

Förra året uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till 9 851 017. Detta motsvarar en ökning med drygt 108 000 personer under 2015 och utgör den största årliga befolkningsökningen i närtid. Den främsta förklaringen till att Sverige fortsätter växa är utrikes inflyttning. En annan förklaring är landets demografiska struktur där generationen som föder barn är förhållandevis stor och den äldre generationen som går ur tiden är förhållandevis liten.

Läs mer....