onsdag 13 juli 2016

Därför ställer jag inte upp som Göran Lambertz privata matematikbiträde

Min bilder Från Häggström hävdar
I min bloggpost Quickologisk sannolikhetskalkyl (16 maj 2015) påvisade jag de grava felaktigheterna i Göran Lambertz försök att i sin bok Quickologi tillämpa sannolikhetsteori för att kvantifiera evidensläget i ett känt rättsfall. Lambertz försök att först försvara och därefter korrigera sina kalkyler triggade mig till två uppföljande bloggposter Lambertz laborerar med pseudokvantiteter (4 augusti 2015) och Ohederlig nyårsbetraktelse (7 januari 2016), av vilka framgår att Lambertz misslyckats med dessa korrigeringar. I sin aktuella Halvårsbetraktelse[WebCite 7 juli 2016] tillstår han att jag riktat kritik mot hans kalkyler:
Dessa beräkningar har föranlett protester från matematikprofessorn Olle Häggström i Göteborg, som menar att det är fel att räkna på det sätt som jag har gjort. Han menar också att det inte finns något sätt att beräkna den samlade sannolikheten av flera bevis för att den misstänkte är skyldig.
Läs mer....