torsdag 14 juli 2016

Fartblindheten på Riksrevisionen

"Bakgrunden till turbulensen på Riksrevisionen är enligt min mening myndighetens strävan att, på riksdagens uppdrag, utveckla effektivitetsrevisionen. Analyskapaciteten har varit otillräcklig. Därför har man velat anställa fler disputerade nationalekonomer som genom sin utbildning har just den metodkunskap, inte minst i statistisk analys, som krävs för många typer av mer kvalificerad utvärdering."