torsdag 20 oktober 2016

Finansutskottet kritiserar EU-förslag om gemensamma regler för statistik

Från Sveriges Riksdag
Finansutskottet tycker att åtgärderna i EU-kommissionens förslag om gemensamma regler för europeisk statistik om personer och hushåll går för långt. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.