lördag 29 oktober 2016

Statistik att lita på kombinerar två metoder

Från forskning.se
Att ge bättre underlag för viktiga beslut är målet med Bernardo Rotas forskning inom statistik. I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet kombinerar han två metoder för att få fram ett mer tillförlitligt resultat – även när svaren är få.

Vem har inte blivit störd mitt i matlagningen av någon som vill ställa frågor i en undersökning? Eller slängt den tjocka pappersbunten med frågor i stället för att ta sig tid att svara.

När svarsfrekvensen i olika statistiska undersökningar blir för liten innebär det problem med att få fram tillförlitlig fakta. Det påverkar i sin tur det underlag som olika beslutsfattare ska använda på ett negativt sätt.

Läs mer.....