tisdag 7 maj 2019

SOM:s årliga surveymetodseminarium

SOM-institutet arrangerar i samarbete med Valforskningsprogrammet vid Department of Political Science, University of Gothenburg idag det årliga surveymetodseminariet. Där presenteras och diskuteras inte mindre än sex olika studier om hur surveyundersökningar med kvalitet kan genomföras. Samtliga presentationer från seminariet kommer senare göras tillgängliga på vår webb.