torsdag 11 oktober 2018

Hur påverkar opinionsmätningar väljarbeteende? En reflektion över valet 2018 med fokus på partierna runt spärren

Qvintensen webbtidskrift - av Annnika Fredén
I årets val landade KD på 6,3 procent och MP på 4,4 procent. Hur kunde det gå så bra för KD och vad var det som gjorde att även MP fick marginalerna med sig?

I valet 2018 ser opinionsmätningarna ut att ha hjälpt till koordinera väljarnas val av parti. Mätningarna låg relativt nära det slutliga valresultatet och det var en ovanligt låg andel ”bortkastade” röster: de flesta röstade på ett parti som kom in i riksdagen. I denna text tittar jag närmare på de två partierna närmast spärren: Kristdemokraterna och Miljöpartiet, för att med hjälp av min tidigare forskning förklara deras balansgång runt spärren.